OGIBiz Website

Menu
2751121
Space
2751166
Main Description
2751167

Space
2751168
Horizontal Image Area
2751169

Ενήλικες

                Η ψυχοθεραπεία ξεκινά με την σωστή στοχοθέτηση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Η διάρκεια της αλληλοκαθορίζεται από τη θεραπεύτρια και τον θεραπευόμενο έτσι ώστε να είναι ρεαλιστική και επαρκής με στόχο να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την αρχικό αίτημα. Η προσέγγιση μου βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και το σεβασμό στον ρυθμό του κάθε ανθρώπου. Η συνέπεια και η δέσμευση και από τις δύο πλευρές είναι δύο από τα κεντρικά σημεία της θεραπείας.

Παιδιά

                Η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων διαφέρει αρκετά ως προς τον τρόπο που ακολουθείται στους ενήλικες. Τα παιδιά βοηθιούνται μέσα από το παιχνίδι και θεραπευτικές τεχνικές που βασίζονται σε αυτό. Η εμπιστοσύνη και η αίσθηση ασφάλειας χρειάζεται χρόνο, ωστόσο όταν αυτές επιτευχθούν η αφοπλιστική ειλικρίνεια των νέων προχωρά τη θεραπεία με ταχύτατους ρυθμούς. Οι έφηβοι.. Σαφώς οι πιο δύσκολοι και οι πιο ενδιαφέροντες θεραπευόμενοι. Τόσες νέες εμπειρίες, τόσο έντονα συναισθήματα.. Μέσω της ψυχοθεραπείας αποκτούν καλύτερη ισορροπία και νέες βάσεις να αγκαλιάζουν κάθε τι καινούριο με αυτοπεποίθηση και περηφάνια.

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

                Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας ευρύς τομέας όπου οι ατομικές διαφορές είναι εμφανείς σε κάθε περίπτωση. Ο ρόλος του παιδοψυχολόγου εδώ είναι να αποκωδικοποιήσει ξεκάθαρα τις ξεχωριστές ανάγκες του παιδιού και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης που θα ακολουθεί το δυναμικό του παιδιού. Ξεκινώ πάντα από αυτό που είναι πιο εύκολο για το παιδί ώστε να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να ξεπεράσει το άχαρο κομμάτι της διάγνωσης. Το πρόγραμμα παρέμβασης αποτελείται από βραχυπρόθεσμους στόχους όπου δουλεύονται ένας ή δύο το πολύ τομείς ταυτόχρονα. Μόλις επιτευχθεί το πρώτο μέρος προχωράμε στο επόμενο. Η επιτυχία ενός προγράμματος αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών εξαρτάται σημαντικά και από την ταυτόχρονη υποστήριξη των γονέων είτε θεραπευτικά είτε συμβουλευτικά.

Συμβουλευτική γονέων

                Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείτε σε περιπτώσεις παράλληλης υποστήριξης του παιδιού αλλά και μεμονωμένα όταν χρειαστεί. Δεν υπάρχει μόνο μια προσέγγιση ταιριαστή για κάθε οικογένεια. Η διαδικασία ξεκινά με κάποιες βασικές συμβουλές και συνεχίζει με συζήτηση ως προς τους τρόπους που μπορεί να πραγματοποιηθεί βελτίωση στο σύστημα της οικογένειας. Σταθερότητα και επικοινωνία είναι τα δύο βασικά κομμάτια που ενισχύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής γονέων. Πολύ βασικό για την επιτυχία του προγράμματος είναι η παρουσία και των δύο γονέων στις συναντήσεις.

Horizontal Image Area
2751170

Ζευγάρια

Η θεραπεία ζεύγους είναι μια διαφορετική ψυχοθεραπευτική διαδρομή. Θα έλεγα πως για το ζευγάρι είναι ένας τρόπος να επαναπροσεγγίσει τη σχέση στο σήμερα. Να ξαναγνωριστούν. Έχουν την ευκαιρία, με την κατάλληλη υποστήριξη από τον θεραπευτή να μιλήσουν, να ακουστούν και να προσδιορίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν μέσα στη σχέση αλλά και τα οφέλη που έχει για αυτούς. Προσφέρεται ένα ασφαλές περιβάλλον, με διαφορετικούς όρους στη μεταξύ τους επικοινωνία ώστε να καταφέρουν να επικοινωνήσουν ο ένας στον άλλο αυτό που ακριβώς χρειάζονται χωρίς να μπαίνουν στον φαύλο κύκλο της σύγκρουσης. Η θεραπεία ζεύγους αποτελεί μια προσπάθεια να έρθουν κοντά τα βιώματα δύο ανθρώπων που στην πορεία απομακρύνθηκαν και κινδυνεύουν να χαθούν.

Ομάδες

                Οι ομάδες έχουν δική τους δυναμική και διαφορετικά πλεονεκτήματα από την ατομική θεραπεία. Επίσης μπορεί να έχουν θεματικές, μια ομάδα γονέων για παράδειγμα.  Η συμμετοχή κάποιου σε ομαδική θεραπεία εξαρτάται από το αίτημα του ατόμου και τις ανάγκες που φέρει ερχόμενος στον ψυχολόγο. Η ομαδική θεραπεία διαμορφώνεται με λίγα μέλη, που έχουν κάποιες κοινές εμπειρίες και ανάγκες ώστε με την παρέμβαση του θεραπευτή να μπορούν να επωφεληθούν μοιραζόμενοι τις ιστορίες τους αλλά και με το να ταυτίζονται με τις ιστορίες των άλλων.

Space
2751171
Footer
2751126